OGŁOSZENIA

Ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 81/2024 (6983) poz. 20132 z dnia 24 kwietnia 2024 roku.

Uchwała nr 360 Rady Nadzorczej Carservis S.A. z dnia 06.06.2023 roku w sprawie ustalenia przez Radę Nadzorczą projektu nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej i zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki jego przyjęcia w drodze uchwały.
Załącznik do Uchwały nr 360 – Projekt regulaminu Rady Nadzorczej Spółki CARSERVIS SA

Ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 84/2023 (6735) poz. 21644 z dnia 2 maja 2023 roku.

Ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 89/2022 (6488) poz. 24673 z dnia 10 maja 2022 roku.

Ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 176/2021 (6321) poz 740282 z dnia 10 września 2021 roku.

Ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 89/2021 (6234) poz 29908 z dnia 11 maja 2021 roku.

Ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 85/2021 (6230) poz 261831 z dnia 5 maja 2021 roku.

Wezwanie nr 5 do złożenia dokumentów akcji w Spółce z dnia 28 grudnia 2020 roku

Wezwanie nr 4 do złożenia dokumentów akcji w Spółce z dnia 8 grudnia 2020 roku

Wezwanie nr 3 do złożenia dokumentów akcji w Spółce z dnia 17 listopada 2020 roku

Ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 211/2020 (6101) poz 58338 z dnia 28 października 2020 roku

Wezwanie nr 2 do złożenia dokumentów akcji w Spółce z dnia 22 października 2020 roku

Ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 199/2020 (6089) poz 53585 z dnia 12 października 2020 roku

Ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 195/2020 (6085) poz 52109 z dnia 6 października 2020 roku

Wezwanie nr 1 do złożenia dokumentów akcji w Spółce z dnia 28 września 2020 roku