CARSERVIS SA

SEKRETARIAT ZARZĄDU
ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa
tel. 22 57 37 121
holding@carservis.pl

Nr Rejestru Sądowego – KRS 0000053632,
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 012050230, NIP: 522-000-14-87
Kapitał zakładowy 840 000 zł
Akcje opłacono w pełnej wysokości.