SPÓŁKA AKCYJNA CARSERVIS SA

Pełni kluczową rolę w Grupie Kapitałowej CARSERVIS

Spółka Akcyjna CARSERVIS S.A. z siedzibą w Warszawie zawiązana została w 1990 roku na bazie potencjału kadrowego o wieloletnim doświadczeniu w zakresie usług motoryzacyjnych i obrotu samochodami, częściami zamiennymi, ogumieniem i akcesoriami, jak również w zakresie inwestycji i techniki w branży motoryzacyjnej.

W skład GK CARSERVIS wchodzą spółki dealerskie:

AUTO-RES Rzeszów
HYUNDAI, FIAT, ALFA ROMEO, JEEP

AUTO-STYL Rzeszów
SAMOCHODY UŻYWANE

CARSMOT Warszawa
Stacja Kontroli Pojazdów

MOTO-TRANSUS Warszawa
Nieruchomości

CARSERWIS Warszawa
FIAT, ALFA ROMEO, JEEP, OPEL, CITROEN

CARSERWIS.PL Warszawa
KIA

OSCAR Ostrołęka
HYUNDAI

RESMA Olsztyn
FIAT, JEEP, CITROEN, OPEL

CARSERVIS S.A. pełni funkcję nadzoru właścicielskiego

w odniesieniu do spółek zależnych oraz pełni funkcję nadzoru właścicielskiego, a ponadto wytycza kierunki i strategię dalszego rozwoju Grupy, wypracowuje obowiązujące w spółkach Grupy standardy, prowadzi obsługę scentralizowanych funkcji takich jak: zarządzanie systemem jakości, informatyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa księgowa, analiza płynności i zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych, realizacja inwestycji i modernizacji obiektów.

Spółka CARSERVIS S.A. zarządzana jest przez jednoosobowy Zarząd w osobie Prezesa Zarządu – Janusza Paczewskiego.

W Spółce działa Rada Nadzorcza w składzie:

  • Krzysztof Krzysztofiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jan Maroszek – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Romuald Wichrowski – Członek Rady Nadzorczej
Janusz Paczewski - Prezes Zarządu CARSERVIS SA