Moto-Transus Sp. z o.o.

ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa
REGON: 011526682; NIP 527-010-27-99
KRS 0000166776; Kapitał zakładowy: 1 500 000,00 PLN
Prezes Zarządu: Tomasz Gajewski

Spółka Moto-Transus sp. z o.o. rozpoczęła działalność w roku 1991 jako autoryzowany sprzedawca samochodów i części zamiennych oraz serwis samochodów z grupy Fiat. Siedzibą spółki jest Warszawa, a działalność jest prowadzona przy ulicy Połczyńskiej 33 oraz Łopuszańskie 24G, gdzie spółka jest użytkownikiem wieczystym zabudowanych nieruchomości.

W 2008 roku 100% udziałów w spółce Moto Transus sp. z o.o. zakupiła Grupa Kapitałowa Carservis, która utrzymała działalność statutową spółki.
Po trzech latach od zakupu udziałów w spółce, Grupa Carservis podjęła decyzję o zmianie charakteru działalności spółki Moto-Transus sp. z o.o. z działalności dealerskiej na wynajem i zarządzanie nieruchomościami.

Wówczas spółka wydzierżawiła posiadane przy ulicy Połczyńskiej 33 nieruchomości spółce Carserwis sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Carservis. Najemca kontynuował prowadzoną w tym miejscu działalność w zakresie sprzedaży i serwisu samochodów. Moto-Transus sp. z o.o. zakupiła w 2011 roku nieruchomość zabudowaną przy ulicy Łopuszańskiej 24G, którą także wydzierżawiła. Najemcami nieruchomości zostały: spółka matka Carservis S.A. oraz spółka Carserwis sp. z o.o. jak również inne podmioty gospodarcze nie związane z Grupą Carservis. Główną działalnością prowadzoną w tym miejscu przez Carserwis sp. z o.o. jest serwis blacharsko-lakierniczy, mechaniczny oraz magazyn części zamiennych. W latach 2014-2017 spółka Moto-Transus sp. z o.o. prowadziła dwuetapową przebudowę nieruchomości przy ulicy Połczyńskiej 33 zakończoną powstaniem nowoczesnych salonów samochodowych stanowiących Wielomarkowe Centrum Motoryzacyjne, w których działalność motoryzacyjną prowadzą spółki Grupy Carservis: Carserwis sp. z o.o., Autowola sp. z o.o., Avanti sp. z o.o. oraz Carsmot sp. z o.o.

W celu podniesienia jakości obsługi klientów przy ulicy Połczyńskiej 33 na terenie Wielomarkowego Centrum Motoryzacyjnego w IV kwartale 2018 roku oddano do użytku wielopoziomowy magazyn samochodów. W związku z dostosowaniem do standardów marki Opel w I kwartale 2019 roku ukończono przebudowę części warsztatu mechanicznego oraz magazynu części zamiennych budynku przy ulicy Połczyńskiej 33, w którym zlokalizowany jest dealer marki Opel – Autowola sp. z o.o.

Tabela wyników finansowych Moto-Transus Sp. z o.o.