SPÓŁKA AKCYJNA CARSERVIS SA

Pełni kluczową rolę w Grupie Kapitałowej CARSERVIS

Spółka Akcyjna CARSERVIS S.A. z siedzibą w Warszawie zawiązana została w 1990 roku na bazie potencjału kadrowego o wieloletnim doświadczeniu w zakresie usług motoryzacyjnych i obrotu samochodami, częściami zamiennymi, ogumieniem i akcesoriami, jak również w zakresie inwestycji i techniki w branży motoryzacyjnej.

W skład GK CARSERVIS wchodzą spółki dealerskie:

AUTO-RES Rzeszów
HYUNDAI, FIAT, ALFA ROMEO, JEEP

AUTO-STYL Rzeszów
OPEL

AUTOWOLA Warszawa
OPEL

AVANTI Warszawa
CITROEN

CARSMOT Warszawa
Stacja Kontroli Pojazdów

CARSERWIS Warszawa
FIAT, ALFA ROMEO, JEEP, KIA

MIBO Olsztyn
OPEL

OSCAR Ostrołęka
FIAT, HYUNDAI, PEUGEOT, OPEL

RESMA Olsztyn
FIAT, JEEP, CITROEN

MOTO-TRANSUS Warszawa
Nieruchomości

CARSERVIS S.A. pełni funkcję nadzoru właścicielskiego

w odniesieniu do spółek zależnych oraz pełni funkcję nadzoru właścicielskiego, a ponadto wytycza kierunki i strategię dalszego rozwoju Grupy, wypracowuje obowiązujące w spółkach Grupy standardy, prowadzi obsługę scentralizowanych funkcji takich jak: zarządzanie systemem jakości, informatyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa księgowa, analiza płynności i zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych, realizacja inwestycji i modernizacji obiektów.

Spółka CARSERVIS S.A. zarządzana jest przez jednoosobowy Zarząd w osobie Prezesa Zarządu – Janusza Paczewskiego.

W Spółce działa Rada Nadzorcza w składzie:

  • Krzysztof Krzysztofiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jan Maroszek – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Romuald Wichrowski – Członek Rady Nadzorczej

Od momentu powstania Spółka wypracowała silną i stabilną pozycję rynkową – od wielu lat Grupa Kapitałowa CARSERVIS jest notowana na listach największych polskich przedsiębiorstw (Gazeta Bankowa, Polityka, Rzeczpospolita). Grupa CARSERVIS jest obecnie największą organizacją sprzedającą samochody FIAT w Polsce. Na liście największych polskich grup dealerskich i dealerów samochodów TOP 50 przygotowywanej przez Polską Izbę Motoryzacji – Consulting oraz IBRM Samar, Grupa Kapitałowa CARSERVIS corocznie zajmuje czołowe miejsca. Spółki Grupy CARSERVIS otrzymały wiele nagród od FIAT AUTO POLAND i innych partnerów handlowych.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi jako standard obowiązujący w Grupie przyjęto wymóg posiadania przez wszystkie spółki Grupy certyfikowanych systemów zarządzania jakością zgodnych z Normą ISO 9001 – 2015.

Janusz Paczewski - Prezes Zarządu CARSERVIS SA