Kontakt

 

SEKRETARIAT ZARZĄDU
CARSERVIS S.A.
ul. Połczyńska 33
01-377 Warszawa
tel. (22) 57 37 121
holding@carservis.pl
www.carservis.pl

Nr Rejestru Sądowego - KRS 0000053632,
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  • REGON: 012050230
  • NIP: 522-000-14-87
  • Kapitał zakładowy 840 000 zł
  • Akcje opłacono w pełnej wysokości.
Kliknij na mapkę, aby powiększyć, lub wyznacz trasę dojazdu.
 Carserwis Połczyńska 33 - mapka dojazdowa
  Kliknij na mapkę, aby powiększyć, lub wyznacz trasę dojazdu.