Carservis Warszawa

Spółka Akcyjna CARSERVIS S.A.  z siedzibą w Warszawie zawiązana została w 1990 roku na bazie potencjału kadrowego o wieloletnim doświadczeniu w zakresie usług motoryzacyjnych i obrotu samochodami, częściami zamiennymi, ogumieniem i akcesoriami, jak również w zakresie inwestycji i techniki w branży motoryzacyjnej.

Spółka pełni kluczową rolę w Grupie Kapitałowej CARSERVIS - jest spółką dominującą wobec spółek zależnych Grupy, w tym spółek dealerskich:

 • CARSERWIS Warszawa, Dealer FIAT, FIAT PROFESSIONAL, ALFA ROMEO, JEEP, KIA.
 • OSCAR Ostrołęka (Oddział: Ostrów Mazowiecka), Dealer FIAT, FIAT PROFESSIONAL, HYUNDAI, PEUGEOT, OPEL.
 • AVANTI Warszawa, Dealer CITROEN
 • RESMA Olsztyn (Oddział: Iława), Dealer FIAT, FIAT PROFESSIONAL, JEEP, CITROEN.
 • AUTO-RES Rzeszów, Dealer HYUNDAI, FIAT, FIAT PROFESSIONAL, ALFA ROMEO, JEEP.
 • AUTO-STYL Rzeszów, Dealer OPEL.
 • MIBO Olsztyn, Dealer OPEL.
 • AUTOWOLA Warszawa, Dealer OPEL.
 • MOTO-TRANSUS Warszawa, nieruchomości.
 • CARSMOT Warszawa, Stacja Kontroli Pojazdów.

Janusz Paczewski - Prezes ZarząduW odniesieniu do spółek zależnych CARSERVIS S.A. pełni funkcję nadzoru właścicielskiego, a ponadto wytycza kierunki i strategię dalszego rozwoju Grupy, wypracowuje obowiązujące w spółkach Grupy standardy, prowadzi obsługę scentralizowanych funkcji takich jak: zarządzanie systemem jakości, informatyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa księgowa, analiza płynności i zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych, realizacja inwestycji i modernizacji obiektów.

Spółka CARSERVIS S.A. zarządzana jest przez jednoosobowy Zarząd w osobie Prezesa Zarządu – Janusza Paczewskiego (zdjęcie obok).

W Spółce działa Rada Nadzorcza w składzie:

 • Krzysztof Krzysztofiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jan Maroszek - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Romuald Wichrowski - Członek Rady Nadzorczej

W okresie ponad dwudziestoletniego działania Spółka wypracowała silną i stabilną pozycję rynkową - od wielu lat Grupa Kapitałowa CARSERVIS jest notowana na listach największych polskich przedsiębiorstw (Gazeta Bankowa, Polityka, Rzeczpospolita).

Grupa CARSERVIS  jest obecnie największą organizacją sprzedającą samochody FIAT w Polsce.

Na liście największych polskich grup dealerskich i dealerów samochodów TOP 50 przygotowywanej przez Polską Izbę Motoryzacji - Consulting oraz IBRM Samar, Grupa Kapitałowa CARSERVIS corocznie zajmuje czołowe miejsca.

Spółki Grupy CARSERVIS otrzymały wiele nagród od FIAT AUTO POLAND i innych partnerów handlowych.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi jako standard obowiązujący w Grupie przyjęto wymóg posiadania przez wszystkie spółki Grupy certyfikowanych systemów zarządzania jakością zgodnych z Normą ISO 9001 – 2015.